pilczynsu
 
  Patronka
  Strona startowa
  Władze Samorządu
  Dzień Samorządności
  Dzień Ziemi
  Prawa Dziecka
  Zbiórka makulatury i baterii
  Baw się i bądż bezpieczny!
  Maria Dąbrowska - projekt
  Otrzęsiny
  Ślubowanie
  Dzień Życzliwości
  Dyskoteka Andrzejkowa
  Akcja "Słodki Mikołaj"
  Zbiórka telefonów
  Sprawozdanie z projektu EFS
  Podsumowanie projektu
  Dzień Teatru
  Dzień Rodziny
  UNICEF - laleczki
  Góra Grosza
  Kontakt
  Dzień Grzeczności
  Oliwia Paśnik
Podsumowanie projektu

W dniu 14 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Starym Pilczynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Przygoda z teatrem”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

         CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Na uroczystość byli zaproszeni goście z Gminy Łaskarzew:
- pan wójt Mariana Janisiewicza,
- pan Marian Korycki były wójt a obecnie radny  powiatu,
- pani Hanna Seremak skarbnik gminy
- pan Bogdan Okleja dyrektor Gminnego Zespołu    Ekonomiczno- Administracyjnego  Szkół,
- pani Krystyna Krzemińska główna księgowa
- pani Nina Korycka inspektor do spraw księgowości.
Zaproszenie otrzymali również: dyrekcja szkoły, wychowawcy oraz rodzice naszych uczniów. Konferansjerką zajmowała się Iza Paziewska i Sylwia Trela z klasy V. Po przywitaniu szanownych gości, uczniowie należący do kół teatralnych: „Iskierka” (opiekun Alicja Krogulec) i „Maska” (opiekun Anna Błażejczyk) zaprezentowali przedstawienie oparte na motywach filmu Disneya Barbie- „Opowieść wigilijna”. Następnie społeczność  została zapoznana z przebiegiem projektu. Wszystko to, co było udziałem dzieci przez czas trwania projektu, zostało zarejestrowane za pomocą prezentacji multimedialnej. Koordynator i autor projektu – p. Anna Błażejczyk stwierdziła, że udało się zrealizować cele projektu. Uczniowie należący do kół teatralnych zdobyli pewność siebie, w większości została zaszczepiona miłość do teatru. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej poznali magię teatru podczas wyjazdów. Z nieśmiałych, zagubionych dzieci, które nie wiedzą jak się zachować w teatrze, jak reagować na pytania aktorów, zamienili się w odbiorców, którzy potrafią zachęcić całą widownię do wspólnej zabawy. Zostali oni uwrażliwieni na sztukę, która dostarcza wiele ciekawych i estetycznych przeżyć. Ponadto  koordynator wręczyła wszystkim zasłużonym dyplomy – podziękowania. Podziękowała również wicedyrektor p. Beacie Paziewskiej, p. Hannie Dębek, chórowi, p. Mirosławowi Kałasce i Kamilowi Rosiakowi oraz rodzicom. W szczególności zwróciła się do małych aktorów, którym podziękowała za serce, które włożyli w przygotowanie przedstawienia. Następnie opiekunowie kół teatralnych wręczyli swoim podopiecznym dyplomy za udział w kołach. Wszyscy występujące na scenie otrzymali cukierki. Pani wicedyrektor Beata Paziewska pogratulowała dzieciom występu. Na zakończenie p. Katarzyna Wieczorkiewicz podziękowała koordynatorowi za przeprowadzenie projektu i zaprosiła gości na poczęstunek. Miłym akcentem były kwiaty, które p. Anna Błażejczyk otrzymała od dzieci.

O nas  
  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Anna Błażejczyk.  
Reklama  
   
Aktualności  
  Projekt autorstwa p. Anny Błażejczyk "Przygoda z teatrem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=